ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

F. Gulyás Nikolett − bibliográfia

nyomtatható változat

Folyóiratban és konferenciakötetben megjelent publikációk

2015

Havas Ferenc – Csepregi Márta – F. Gulyás Nikolett – Németh Szilvia: Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék.

Duray Zsuzsa  Georgieva Ekaterina  F. Gulyás Nikolett  Koczka Péter  Mus Nikolett  Németh Szilvia: XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus – Beszámoló. Nyelvtudományi Közlemények 111: 213226.

2014

F. Gulyás Nikolett – Yulia Speshilova: Impersonals and passives in contemporary Udmurt. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 38: 59–91. [összefoglaló]

2013

A Pl3 igealak nem referenciális használatáról. In Drávucz Fanni – Haindrich Helga Anna – Horváth Krisztina – Karácsony Fanni (szerk.): Félúton 8. A nyolcadik Félúton konferencia (2012) kiadványa. Budapest: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 211–224.

Towards a classification of impersonal constructions in Komi: a functional-typological approach. In Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék, 31–49. [pdf]

2012

A permi nyelvek személytelen szerkezeteinek disztribúciója az ágens háttérbe szorításának mértéke alapján. In Parapatics Andrea (főszerk.): Félúton 7: A 7. Félúton konferencia (2011) kiadványa. Budapest: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1–19.

Kiről beszélünk? – Finn és magyar személytelen szerkezetek funkcionális megközelítésben. In Hattyár Helga – Hugyecz Enikő Henriett – Krepsz Valéria – Vladár Zsuzsa (szerk.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 147. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 165–175. [pdf]

Nikolett F. Gulyás – Boglárka Janurik – Nikolett Mus – Orsolya Tánczos: The 11th International Congress for Finno-Ugric Studies: Finno-Ugric Peoples and Languages in the 21st Century. Finno-Ugric Languages and Linguistics 1: 1–2. 98–106. (ism.) [pdf]

2011

Szórendi kérdések finnugor nyelvekben. In Gécseg Zsuzsanna (szerk.): LingDok 10. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged: JATE Press, 29–59. [pdf]

A személytelenség kifejezésének módjai – udmurt-magyar kontrasztív elemzés. In Kiss Zoltán – Ladányi Mária – Petykó Márton (szerk.): A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 128. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 29–38.

2010

Losing personality – on some impersonal constructions in Finno-Ugric languages. In Csúcs Sándor – Falk Nóra – Tóth Viktória – Zaicz Gábor (szerk.):
Congressus XI Internationalis Fenno-ugristarumPars VI. Dissertationes symposiorum ad linguisticam. Piliscsaba: Reguly Társaság, 70–78. [pdf] 

Egyéb publikációk

2014

Mit csinál egy finnugrista? – Kutatók Éjszakája az ELTE-n. FV XIX/4: 39.

F. Gulyás Nikolett – Németh Szilvia: Terepmunka a mocsárban. FV XIX/4: 22–24.

2013

„A bajnokok örökké élnek.” FV XVIII/2, 39–41.

2012

F. Gulyás Nikolett – Nagy Ildikó: Kultúra szekció. FV XVII/3, 31–32.

2011

Paprika, poszterek, programözön – IFUSCO Budapesten. FV XVI/2, 44–46.

2009

Gulyás Nikolett – Németh Szilvia: Beszámoló a XXV. IFUSCO konferenciáról.. FV XIV/2, 50–52.

2007 

Gažano ešjos, paleź, perepeć, eli miksi juuri Udmurtia. Alkukoti 9 (2007), 42–44. (Fordította: Sonja Laitinen)

2006

Bogdán Zsombor – Gulyás Nikolett – Horváth Laura: Beszámoló az udmurtiai nyári egyetemről. FV XI/4, 44–45.

Szerkesztés

2011

Absztraktok. IFUSCO Budapest 2011. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Finnugor Tanszék. 160 old.

Műfordítás

2010

Galina Romanova: Boróka. Magyar Napló  XXII/8, 61–62.

vissza