ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Ефремов, Александр Евгеньевич

nyomtatható változat

Efremov, Александр (Moskova)

Mari nooruse tulevik globaliseeruvas maailmas (pdf)

Globaliseerumine on inimkonna poolt teostatav halduse kontsentreerumise protsess. Tegu on objektiivse protsessiga, teostamismeetodid samas on  subjektiivsed.   

Globaliseerumist asuti uurima alles suhteliselt hiljuti, seetõttu ei ole tema mõju noortekeskkonnale praktiliselt veel käsitletud, kuigi uurijad märgivad, et noored lülituvad globaliseerumisse teistest aktiivsemalt.  Tuleb rõhutada, et mari noorsoo arengut ei tohi käsitelda lahus teiste Venemaa rahvuste analoogsest arengust.

Globaliseerumisprotsessi aktiivse käivitumise tõttu on paljurahvuselise Marimaa vabariigi noorsoo ette tõusnud rida probleeme:

            - Maailmavaatelised küsimused, sest globaliseeruv teadvus otsekui ”pühib” rahvusliku maailmavaate ära ja kujundab ühtset standardmaailmavaadet. See puudutab eriti külanoori, kellest enamus vabariigis on mari rahvusest. Sattudes linna, olles ise veel väljakujunemata maailmavaatega, langeb neile peale kolossaalne infovoog mis nende senise maailmakäsitluse kas deformeerib või siis täiesti teissuguseks muudab. 

Kuid just maailmavaadet kujundav info ja metodoloogia ongi need, mille alusel inimesed oma arusaamise maailmas toimuvatest erinevatest protsessidest üles ehitavad.  Maailmavaade on mõtlemise kultuuri ja haldusliku tegevuse täisväärtuslikkuse aluseks.  Kaotades rahvusliku maailmatunnetuse, kaob seos rahvuse, keele ja kultuuriga. Riigil on maailmavaate kujundamisele tohutu mõju.

 - Kronoloogia ja ajaloo küsimused. Ülevaade ajaloost ja ajaloosündmustest   võimaldab  tajuda protsesside suunda ja arengut ning seostada omavahel kultuuri ja üldse teadmiste erinevaid harusid. Kahjuks pole noorsool tihtilugu oma rahva ajaloost mingit aimu.  Kuna mari rahva kohta ja rolli ajaloos ei tunta, ei leia noored elus oma kohta ja loobuvad oma rahvusest, arvates et marid pole ajaloos “midagi korda saatnud”.

- Ideoloogilised küsimused. Globaliseerumine on endaga kaasa toonud suure hulga religioosseid ja ilmalikke õpetusi ja ideoloogiaid, mis on tihti autoritaarse või totalitaarse kallakuga ning mida levitatakse noorte hulgas aktiivselt.

- Majanduslikud küsimused. Regiooni raske finantsolukorra tõttu ei jätku raha rahvuslikele huviklubidele,  ringidele ja seltsidele, mis aitaksid  rahvusküsimusi ja -asju arutada ning rahvusliku kultuuri ja kommetega sidet säilitada.