ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Błaszczyk, Paweł

nyomtatható változat

Błaszczyk, Paweł (Krakova)

Verbin nähdä sisältävät fraasit käännösprosessissa (pdf)

Suomi kuuluu suomalais-ugrilaisiin kieliin, joita Euroopasta löytyy vain muutama. Se eroaa ympärillä olevista, indoeurooppalaisista kielistä monella tavalla: rakenteiltaan, sanastoltaan ja myöskin, tai ehkä ensisijaisesti, tavalla, jolla kielenkäyttäjät hahmottavat maailmaa, jossa he elävät. Tämän tutkimuksen päämääränä on analysoida esimerkkilauseita, joissa verbiä nähdä käytetään metaforisesti ja verrata niitä analogisiin lauseisiin, jotka tulevat indoeurooppalaisista kielistä (tässä tapauksessa: puolasta ja englannista). Päämääräni on näyttää miksi tiettyjen kohtien kääntäminen voi olla vaikeaa ja mistä kielen piirteistä erilaiset tavat rakentaa metaforia voivat olla peräisin. Pyrin antamaan myös esimerkkejä käännösratkaisuista, joita pidän parhaina.

Lähdevitteet:

Al-Hasnawi, A. R. 2007: A Cognitive Approach to Translating Metaphors. Translation Journal 11 (3). [http://translationjournal.net/journal//41metaphor.htm]

Karlsson, Fred 1987: Finnish Grammar. Helsinki.

Lakoff, George – Johnson, Mark 1980: Metaphors We Live By. University of Chicago Press, Chicago.

Leino, Pirkko 1997: Suomen kielioppi. Otava.

Tabakowska, Elżbieta 1993. A case for case: Finnish Elative from a cognitive perspective. In: E. Górska (ed.): Images from the Cognitive Scene.