ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Berényi-Kiss Hajnalka

nyomtatható változat

 

Berényi-Kiss Hajnalka (Bécs)

A hiányok orvoslása – a finnugor nyelvészeti kutatás perspektívái (pdf)

Az indo-európai nyelveket már szinte minden szempontból részletesen vizsgálták, s a témával kapcsolatban nagyszámú szakirodalom áll rendelkezésünkre. Ezzel szemben  a finnugor nyelvekről csak nagyon kevés nemzetközileg elérhető anyaggal rendelkezünk. Kifejezetten szükséges az empírikus kutatás azon finnugor nyelvek ill. nyelvi változatok esetében, amelyek beszélői többnyelvű környezetben élnek és a mindennapi kommunikációban saját nyelvük mellett ún. közvetítő nyelvet is használnak. A többnyelvű Európában a "kisebbségi" és a "többségi" (közvetítő) nyelvek párhuzamos megléte és kölcsönhatása mindennapos jelentség, s következésképpen nem hagyható figyelmen kívül.

ELDIA (Európai Nyelvi Diverzitás Mindenkinek) egy új nemzetközi projekt, mely a nyelvek egymás mellett való létezésére és kölcsönhatására összpontosít. A projekt egy multidiszciplináris kezdeményezés, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a többnyelvűség tanulmányozásához, s ennek keretében szociolingvisztikai szempontból vizsgál olyan kiválasztott többnyelvű közösségeket, amelyek különböző társadalmi, kulturális, történelmi és jogi háttérrel rendelkeznek. Az ELDIA kutatói által összeállított esetspecifikus jelentések sorozata lehetővé teszi a projekben vizsgált közösségek szisztematikus összehasonlítását. Az adatok egybevetése során kiderül, hogy bár a vizsgált beszélő közösségek teljesen eltérőnek tűnnek, a valóságban számos közös vonással rendelkeznek, különösen a nyelvhasználatot illetően. Mindemellett az ELDIA felfedte azokat a kutatási területeket is, melyek hiányosságokat képeznek a finnugor nyelvészetben.

Az ELDIA adatait elemezve előadásom elsődleges célja a modern finnugor nyelvészeti kutatás hiányosságainak megvitatása, valamint a projekt által vizsgált finnugor nyelvi kisebbségek hasonlóságainak körvonalazása. A finnugor nyelvi közösségek új kontextusban való vizsgálatával az ELDIA értékes és gazdag anyagot biztosít a finnugor nyelvészet kutatóközössége számára, melyek jövőbeni tanulmányok alapját képezhetik.