ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

A függetlenné válástól a 20. század végéig

nyomtatható változat

vaalit – választás

valtalaki – hatalmi törvény

punakaarti – vörös gárda

suojeluskunta – Nemzetőrség, fehér gárda

Me vaadimme! – Követeljük! Az FSZDP kiáltványa 1917-ben

yleislakko – általános sztrájk

työttömyys – munkanélküliség

kansanvaltuuskunta – forradalmi kormány (népi képviselőtestület)

jääkärit  – vadász zászlóalj

kansalaissota – polgárháború

punakapina – vöröslázadás

itsenäisyys taistelu/sota – függetlenségi harc/háború

vallankaappaus – államcsíny

tynkä eduskunta – csonka parlament

kuningaskunta – királyság

tasavalta – köztársaság

sisällissota – belháború, polgárháború

– – – – – – – – – – – –

vallankumous – forradalom

mielenosoitus – tüntetés

kapina – lázadás

kunnallisvaalit – helyhatósági választások

vapaaherra – báró

Kansallinen Kokoomus – Nemzeti Koalíciós Párt

maltillinen – mérsékelt

Ruotsalainen Kansanpuolue – Svéd Néppárt

Kansallinen Edistyspuolue – Nemzeti Haladó Párt

maltillinen sisäpolitiikka – mérsékelt belpolitika

– – – – – – – – – – – –

heimosodat – finn önkéntesek katonai segítségnyújtása a közeli rokon népek Szovjet-Oroszország elleni harcaiban (1918–1921)

puskurivaltio – ütközőállam/peremállam

vapaaehtoinen – önkéntes

heimoaate – néprokonsági gondolat, eszme

Akateeminen Karjala Seura = AKS – Akadémiai Karjala Társaság

eduskuntavaalit – országgyűlési választások

vasemmisto – baloldal

oikeisto – jobboldal

porvari/porvarillinen – polgár/polgári

yhteiskunta – társadalom

Suomen Sosialistinen Työväenpuolue – Finnországi Szocialista Munkáspárt

Suomen Työväenpuolue – Finn Munkáspárt

ammattiliitto – szakszervezetérdekvédelmi szövetség

– – – – – – – – – – – –

Lapuanliike – Lapua-mozgalom

kommunisti – kommunista

kommunistilait – kommunista (ellenes) törvények

Maalaisliitto – Agrárszövetség, Agrárunió

virkamieshallitus – szakértői kormány

enemmistö – többség

vähemmistöhallitus – kisebbségi kormány

kielitaistelu – nyelvi harc

kielikysymys – nyelvkérdés

– – – – – – – – – – – –

kunta – község

maanpuolustus – honvédelem

hallitusmuoto – államforma

asevelvollisuuslaki – (általános) hadkötelezettségi törvény

salakuljetus – csempészet

tulovero – jövedelemadó

torpparilaki – zsellértörvény

oppivelvollisuuslaki – tankötelezettségi törvény

köyhäinhoitolaki – szegényeket védő törvény

tapaturmavakuutus – balesetbiztosítási törvény

kansaneläkelaki – nyugdíjtörvény

vuosilomalaki – éves szabadságról szóló törvény

ryssäviha – oroszgyűlölet

talouslama / pulakausi – világgazdasági válság

Isänmaallinen Kansaliike (IKL) – hazafias Népmozgalom

Punamultahallitus – SDP–Maalaisliitto kormány (Vörösföld kormány) 

hyvinvointivaltio – jóléti állam

avioliittolaki – házassági törvény

elintaso – életszínvonal

– – – – – – – – – – – –

Kansainliitto – Nemzetek Szövetsége

Neuvostoliitto – Szovjetunió

kansanhallitus – népi kormány (Kuusinen bábkormánya)

aselepo – fegyverszünet

välirauha – fegyverszünet

Lapin sota – lappföldi háború

Suomen Kansan Demokraattinen Liitto – Finn Népi Demokratikus Unió

Vaaran vuodet – a veszély (a fenyegetettség) évei (1944–48/1946–48)

asekätkentä – fegyverrejtegetés

sotasyyllisyys – háborús bűnösség

rauhansopimus – békeszerződés

YYA : Ystävyys, Yhteistyö ja Avunanto Sopimus – Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés

Paasikiven-linja – Paasikivi-vonal

puolustus – védelem

eduskunta – parlament

YK: Yhdistyneet Kansakunnat – ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete

suomettuminen – elfinnesedés

Yöpakkasten aika – Éjszakai fagyok ideje

noottikriisi – Jegyzékválság

puolueettomuus – semlegesség

ETYK: Euroopan Turvallisuus ja Yhteistyö Kokous – Európai Biztonsági és Egyetértési Értekezlet

Sateenkaari-hallitus – Paavo Liipponen Szivárvány-kormánya