ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

4.7. Rašīd-ad-Dīn a moksákról és az erzákról

nyomtatható változat

4.7.1. A Éāmi' at-tawāÌ  és finnugor vonatkozásai

Rašīd-ad-Dīn történeti műve, a Éāmi' at-tawāÌ  (Krónikák gyűjteménye) már szerepelt ezen összefoglalás lapjain, most emlékeztetőül csak annyit idézzünk fel, hogy a mű 1310-1311 körül készült el.

Finnugor vonatkozású híradásai a második részben találhatók, amely az 1235-1241 közötti eseményeket tárgyalja. Az 1236-37-es évek hadjáratait ismertető fejezetből értesülünk a Volgai Bolgár Birodalom, az orosz fejedelemségek és a Volga középső folyása mellett élő népek elleni támadásról. Itt olvasható az erza (arğan alakban), a moksa, és a valószínűleg szintén a mordvinokkal összefüggésbe hozható burtász népnév. A szerző a felsoroláson kívül semmit nem árul el a moksa- és erza-mordvinokról. Leírásának jelentősége inkább a burtászok származásának vizsgálata szempontjából van, mivel a burtászokat együtt szerepelteti az erzákkal és a moksákkal. Ezt viszont a burtászok kapcsán már tárgyaltuk. Az eredeti szöveg részletei is ott olvashatók.[1]

 


[1] 4.3.12.1. fejezet