ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor népek a korai történeti forrásokban

nyomtatható változat

Tájékoztató a tantárgyról, a kreditpontok megszerzésének feltételeiről

A tantárgy egy féléves, heti 2 óra, összóraszáma 30.

A kurzus célja, hogy a hallgatók az elsődleges történeti források tanulmányozása révén ismerkedjenek meg a finnugor népekre vonatkozó információkkal.

A kurzus témakörei

 • Bevezető óra – a kurzus teljesítésének feltételei, programismertetés, dolgozattémák kiválasztása
 • Ariszteasz, Hérodotosz, Tacitus, Jordanes műveinek finnugor vonatkozásai
 • Bíborbanszületett Konstantín, József kazár kagán levele, „Alfréd király Orosiusa”, egy magyar püspök levele
 • 13. századi szerzetes utazók úti jelentései, Zalánkeméni Kakas István és az Iter Persicum
 • Siegmund Herberstein: Moszkoviai úti jegyzetek
 • A muszlim földrajzi irodalom és a finnugorok
 • Muszlim geográfusok és utazók a burtaszokról
 • Muszlim geográfusok és utazók Visū, Arū és Jūrā országáról, az északi vidékekről, valamint Góg és Magóg népéről
 • Muszlim geográfusok és utazók Arta városáról és az artānīya népről
 • Évkönyvírás a középkori Oroszországban
 • A Régmúlt idők krónikája és a finnugorok
 • A Novgorodi I. évkönyv és a finnugorok
 • Jepifanyij Premudrij: Permi Szent István legendája
 • A Kazanyi história és a finnugorok
 • A permi és a szibériai évkönyvek finnugor vonatkozású hírei

Prezentációk

A kurzust lezáró osztályzat megszerzése érdekében a hallgatóknak 4-6 oldalas dolgozatban kell összefoglalniuk és értékelniük az általuk választott finnugor népre vonatkozó korai történeti forrásokat.