ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Geográfusok és utazók a finnugor népekről

nyomtatható változat

Tájékoztató a tantárgyról, a kreditpontok megszerzésének feltételeiről

A kurzus célja, hogy a hallgatók kézbe vegyék és megismerjék régi korok tudósainak, utazóinak beszámolóit.

 

Témakörök:

  • Bevezetés: a források feltárása (könyvtárak, katalógusok)
  • Muszlim utazók: Ibn Fadlán, Ibn Battúta, Abu-Hámid al-Garnáti stb.
  • Mathias de Miechów, Siegmund Herberstein
  • 16–18. századi nyugat-európai utazók (Jenkinson, Fletcher, Witsen stb.)
  • Finnugor népek a korai térképeken
  • Expedíciók az orosz birodalom megismerésére (Müller, Fischer, Pallas, Georgi, Falk)
  • 19. századi tudós expedíciók (Castrén, Reguly stb.)
  • A 19–20. századi útleírások, útikönyvek, és tudományos értékük

 

A kurzust lezáró osztályzat megszerzése érdekében a hallgatóknak ismertetést kell írniuk – 4-6 oldalas terjedelemben – egy általuk választott forrásmunkáról.