ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor és magyar őstörténet

nyomtatható változat

Tájékoztató a tantárgyról, a kreditpontok megszerzésének feltételeiről

A tantárgy egy féléves, heti 2 óra, összóraszáma 30.

A kurzus tanóráin időben visszafelé haladva előbb a magyar őstörténet egyes kérdéseit tárgyaljuk, majd térben is visszafelé követve őseinket, vándorlásuk állomásairól beszélgetünk, Etelköztől az uráli őshazáig. A történeti és régészeti forrásokat egyaránt áttekintjük.

 

A félév során megbeszélendő témák:

  • A magyarok bejövetele: mikor és hol?
  • A honfoglalók társadalma, hadszervezete
  • A fehér és fekete magyarok
  • A székelyek eredete
  • Etelköz
  • Levédia
  • Magna Hungaria és a keleten maradt magyarság
  • Nyugat-Szibéria lakói a Kr. e. 1-2. évezredben
  • Az ugor ág őshazája
  • Az uráli népek őshazája

 

A kurzust lezáró osztályzat megszerzése érdekében a hallgatóknak a félév során ismertetniük kell egy őstörténeti tanulmányt vagy könyvet. Az ismertetés írásos változatát – 4-6 oldalas terjedelemben – be kell adniuk.