ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Klima László − bibliográfia

nyomtatható változat

2. Szerkesztések

1996

1. Az Urálisztikai Tanulmányok sorozatszerkesztése 1996-tól (Domokos Péterrel közösen).

2. Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Urálisztikai tanulmányok 7. Bp. 1996. (társszerkesztő: Bereczki András)

3. A Budapesti Finnugor Füzetek sorozatszerkesztése 1996-tól (Domokos Péterrel közösen).

4. Eugen Helimszkij: A szamojédok vázlatos története. Budapesti Finnugor füzetek 1. Bp. 1996.

5. Kszenofont Szanukov: A cseremiszek, múltja, jelene, jövője. Budapesti Finnugor Füzetek 2. Bp. 1996.

6. Ivan Andrejevics Jefimov: Mordvinok. A túlélés és az újjászületés útjai. Budapesti Finnugor Füzetek 3. Bp. 1996.

1998

7. Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Urálisztikai tanulmányok. Bp. 1998. (társszerkesztő Kiss Gabriella)

8. Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései. Budapesti Finnugor Füzetek 10. Bp. 1998.

9. Honti László: Az ugor alapnyelv kérdéséhez. Budapesti Finnugor Füzetek 7. Bp. 1997. (1998.)

1999

10. Alekszandr Feoktyisztov: A moksa-mordvin nyelv alapjai (oktatási segédanyag). Budapesti Finnugor Füzetek 9. Bp. 1999.

11. Finnugor történeti chrestomathia I. Budapesti Finnugor Füzetek 12. Bp. 1999.

12. Vikár Béla-bibliográfia. Összeállította és szerkesztette Terbócs Attila. Budapesti Finnugor Füzetek 13. Bp. 1999.

13. A finn történelemről magyarul megjelent művek bibliográfiája 1997-ig. Összeállította Bereczki András. Budapesti Finnugor Füzetek 11. Bp. 1999.

2000

14. Irina Nyikolajeva: Chrestomathia jucagirica. Urálisztikai tanulmányok 10. Bp. 2000.

15. Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított és bővített kiadása) A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. (szakmai szerkesztés, Szíj Enikővel)

2001

16. Mészáros Edit: Az erza-mordvin nyelv alapjai. Oktatási segédanyag. Budapesti Finnugor Füzetek 14. Bp. 2000. (2001.)

17. Domokos Johanna: A számi költészet fordíthatóságáról. Budapesti Finnugor Füzetek 15. Bp. 2000. (2001.)

18. Az ELTE BTK Finnugor Tanszékének honlapja. (társszerkesztő: Fejes László)

2002

19. Ausgewählte Schriften von Károly Rédei. Rédei Károly válogatott írásai. Urálisztikai Tanulmányok 12. Bp. 2002.

20. Kozmács István: Az udmurt (votják) nyelv alapjai. Oktatási segédanyag. Budapesti Finnugor Füzetek 16. Bp. 2001. (2002.)

21. Pomozi Péter: Cseremisz-magyar nyelvhasonlítás. Budapesti Finnugor Füzetek 17. Bp. 2002.

22. Finnugor történeti chrestomathia II. Budapesti Finnugor Füzetek 18. Bp. 2002.

2003

23. Finnugor történeti honlap. http://ludens.elte.hu/~briseis/finnugor (társszerkesztő: Jeszenői Krisztina)

24. Г. Н. Лесникова: Удмурт кылтэчетъёс. люканъя ужъюрттос. Izskar–Budapest, 2003. (technikai szerkesztés is)

2004

25. Jávori Jenő: Az uráli népek irodalmának bibliográfiája. (1995–2004) Urálisztikai Tanulmányok 13. Bp. 2004.

2005

26. Finnugor történeti chrestomathia III. Budapesti Finnugor Füzetek 19. Bp. 2005.

2006

27. Finnugrisztikai alapismeretek. Oktatási segédanyag az interneten. (http://finnugor.elte.hu/fgralap/index.html)

2007

28. A finnugor történeti honlap áthelyezése, felfrissítése (http://finnugor.elte.hu/tortenelem/index.htm)

2008

29. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18. Bp. 2008. (társszerkesztők: Bereczki András, Csepregi Márta, technikai szerkesztés is, Molnár Zoltánnal)

30. Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 19. Bp. 2008. (társszerkesztők Bereczki András, Csepregi Márta, technikai szerkesztés is, Molnár Zoltánnal)

2010

31. Új tanszéki honlap készítése, az oktatási segédanyagok áthelyezése az új helyre.