ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Klima László − bibliográfia

nyomtatható változat

3. Ismertetések, beszámolók, köszöntők

1984

1. Sz. I. Kocskurkina: Arheologicseszkije pamjatnyiki Koreli, Drevnyaja Korela. Nyelvtudományi Közlemények. Bp. 1984. 290–291. (ismertetés)

1988

2. Dmitrij Egorovic Kazancev: Formirovanie dialektov marijskogo jazyka. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 12/13 (1988/89). 237–246. (ismertetés)

1993

3. Szíj Enikő: Finnugor Hol-Mi I. Magyar Nyelv 1993/1. (ismertetés)

1994

4. Historia Fenno-Ugrica (Oulu 1993. 06. 14–18.). Századok 128/2. (1994) 429–433. (beszámoló az I. finnugor történészkonferenciáról)

1996

5. Domokos Péter 60 éves. In: Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Urálisztikai tanulmányok 7. Bp. 1996. 7–11. (köszöntő)

6. Peteru Domokosu - 60 let. Finno-ugrovegyenyije 2. 1996. Joskar-Ola. 123-128. (köszöntő)

1999

7. Honfoglalás és nyelvészet. A honfoglalásról sok szemmel III. Főszerk. Györffy György, szerk. Veszprémy László. Balassi Kiadó, Bp. 1997. 266 l. Magyar Nyelv 1999. 1. (XCV. évf.) 83–91 (ismertetés)

2000

8. Bartha Antal. (Budapest, 1927. 04. 03. – Budapest, 1999. 12. 13.) Finnugor Világ V/1. 2000. március, 20–21. (megemlékezés)

9. Bankó Ágnessel közösen: Névmutató. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított és bővített kiadása) A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. 513–529.

2005

10. Filológiai megjegyzés A. Molnár Ferenc finnugor vonatkozású filológiai megjegyzéseihez. Finnugor Világ, 2005/2. 21–22.

2007

11. Mende, Balázs Gusztáv (ed.), Research on the Prehistory of the Hungarians: a Review. Nyelvtudományi Közlemények 103: 291–296. (ismertetés)

2008

12. A gazda. (Köszöntő beszéd Havas Ferenc 60. születésnapjára. Elhangzott 2008. 02. 07-én.)

13. A finnugor bajnok. (Köszöntő beszéd Bereczki Gábor 80. születésnapjára. Elhangzott 2008. 04. 01-jén.)

2012

14. Emlékbeszéd Havas Ferenc fölött, aki egy rendes tag. (Köszönő beszéd abból az alkalomból, hogy befejezte tanszékvezetői működését. Elhangzott 2012. 06. 27-én.)

2013

15. Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés (Budapest, 2013. április 17–18.) Keletkutatás, 2013. ősz. 164–171. (ismertetés)

2015

16. Sudár Balázs – Szentpéteri József – Petkes Zsolt – Lezsák Gabriella – Zsidai Zsuzsanna (szerk): Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Bp. 2014. Nyelvtudományi Közlemények 111 (2015) 495–513. (ismertetés)